Inschrijven

Inschrijven

Wij zijn blij met alle belangstelling voor onze school. Bij elke inschrijving vinden wij het belangrijk om persoonlijk met de ouders en het kind kennis te maken. Hierna kan een verzoek tot inschrijving worden ingediend. De directie beoordeelt samen met de intern begeleider en de leerkracht of ons onderwijs goed aansluit bij de behoeften van uw  kind. Wij vinden het als school van belang wanneer ouders een weloverwogen keuze maken ten behoeve van het onderwijs van hun kind.