Onze visie

Op de Aquamarijn is ieder kind van betekenis en halen we het maximale uit de kinderendoor de individuele ondersteuningsbehoefte goed in kaart te hebben en ons aanbod daarop af te stemmen. We weten waar het kind vandaan komt, waar het staat en waar het naar toe moet. Door onze doelen voor iedere leerling scherp te houden, worden zowel de medewerkers als de kinderen telkens weer geprikkeld om te reflecteren op het eigen handelen.

In een veilig klimaat neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid voor het naleven van de duidelijke structuur en de daarbij behorende regels zodat ieder kind de mogelijkheid krijgt om zichzelf te zijn en het beste uit zichzelf te halen.

Iedereen is welkom binnen onze rijke leeromgeving waarin plezier, rust en positieve energie duidelijk voelbaar is.

Op de Aquamarijn werken we als team nauw samen met onze betrokken ouders om kinderen continu uit te dagen om hun eigen kansen te creëren.