Ouderbetrokkenheid

Wij werken graag met u als ouder samen.

Wij zien u als een belangrijke partner. Als ouder betrekken wij u actief bij de groei en ontwikkeling van uw kind. En wij verwachten omgekeerd hetzelfde van u. Samen zorgen wij voor de optimale groei van uw kind in een optimale omgeving.

Tijdens de contactmomenten nemen we graag de tijd voor u.

Meedenken en adviseren over de organisatie en kwaliteit vinden wij erg belangrijk. Bij onderwijs wordt dit gefaciliteerd door de medezeggenschapsraad (beleid) en de ouderraad (organisatie activiteiten). Bij  de kinderopvang is er een oudercommissie per vestiging en een centrale ouderraad.