School op de kaart

School op de kaart

Op scholenopdekaart.nl wordt cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Deze cijfers kunnen scholen aanvullen met eigen toelichtingen, zodat een duidelijk profiel van de school ontstaat.