Zorg

Kinderen hebben recht op zorg. Onder zorg verstaan we aandacht en begeleiding die een individueel kind (of een groep kinderen) nodig heeft om optimaal te kunnen ontwikkelen en ontplooien. We proberen vooral niet de nadruk te leggen op hetgeen een kind nog niet kan, maar willen vooral kijken naar wat een kind wél kan. We zijn van mening dat we via deze weg op een succesvolle manier samen met het kind kunnen werken aan de ontwikkeling van hun talenten. 

Hier vindt u ons Schoolondersteuningsplan.