Onze visie

Ons pedagogisch hoofddoel is om kinderen de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen. Bij kinderopvang de Aquamarijn creëren wij situaties die er voor zorgen dat kinderen zich prettig voelen, dat ze vertrouwen hebben in eigen kunnen en in anderen. Kinderen willen geaccepteerd, gerespecteerd en serieus genomen worden. Ieder kind is uniek, ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Elk kind moet de kans krijgen zijn eigen talenten te ontdekken. Wij als kinderopvang de Aquamarijn begeleiden de kinderen hierin doordat we de kinderen veiligheid, geborgenheid en vertrouwen bieden. Dit doen wij door  een klimaat te scheppen waarin ieder kind zich geborgen voelt en zijn eigen plekje kan vinden in de groep. Er is aandacht voor ieder individueel kind, ongeacht de culturele achtergrond.