Openingstijden

IKC de Aquamarijn is elke dag geopend van 7.00 uur tot 18.30 uur.

Hieronder vindt u  een volledig overzicht van alle openingstijden van school en opvang bij IKC de Aquamarijn.

Onderwijs
Onze schooltijden zijn:
Maandag tot en met vrijdag 08.30 - 14.00 uur. 

De schooldeuren gaan om 8.20  uur open. Ons motto is 'binnen is beginnen'. De leerlingen weten aan welke opdracht ze kunnen gaan werken wanneer ze binnenkomen.

Peuterspeelzaal
Bij de peuterspeelzaal komen de kinderen van 2 tot 4 jaar. Deze kinderen komen 2 dagdelen, een ochtend en een middag. Op indicatie is het mogelijk dat kinderen 4 dagdelen komen.

De combinaties zijn: 

  • maandagochtend – donderdagmiddag
  • maandagmiddag - donderdagochtend
  • dinsdagochtend-vrijdagmiddag
  • dinsdagmiddag-vrijdagochtend

De openingstijden zijn van 8.15 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.45 uur.

Kinderdagverblijf 
Het kinderdagverblijf is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00 uur tot 18.30 uur.

Buitenschoolse opvang
Kunt u uw kind niet zelf naar school brengen? Dan is er voorschoolse opvang mogelijk vanaf 7.00 uur. Voordat de school begint, brengen wij uw kind naar de klas. Aansluitend bij de schooltijden is er ook tot 18.30 uur naschoolse opvang mogelijk.

Dagarrangementen – De Huiskamer
IKC De Aquamarijn biedt kinderen die ook na schooltijd extra aandacht verdienen een kans in de vorm van Dagarrangementen – De Huiskamer. In samenspraak met De Schoor en de intern begeleider van de school wordt besloten of een kind in aanmerking komt voor een plaats bij de Huiskamer. Er wordt veel aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling, sport/spel, creativiteit en taalontwikkeling. De kinderen variëren in leeftijd van 4 t/m 10 jaar en het aanbod wordt op hun leeftijd afgestemd. Samen met de ouders en de speciaal pedagogisch medewerkers worden de ontwikkeldoelen per kind opgesteld, welke na een vooraf bepaalde periode worden geëvalueerd. De Huiskamer is geopend van maandag t/m donderdag van 14.00 – 17.30 uur.