Opvang en activiteiten

Wij bieden activiteiten aan om bijvoorbeeld de zelfstandigheid te vergroten, de materiaalkennis te vergroten, de sociale omgang te stimuleren, regels en grenzen duidelijk te maken en/of de motoriek te bevorderen. Sommige activiteiten worden door de kinderen zelf gekozen. Gezelligheid is één van de belangrijkste pijlers van onze activiteiten, omdat de kinderen zich in een goede sfeer, spelenderwijs beter ontwikkelen. Naast het groepsgebeuren worden ook individueel gerichte activiteiten aangeboden. 

De thema’s van de diverse activiteiten lopen gelijk met de thema’s van de basisschool. Door een intensieve samenwerking wordt hiermee een doorgaande lijn tussen de opvang en de school gecreëerd.