Opvangtijden

Onze openingstijden liggen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 

Bij de peuterspeelzaal komen de kinderen van 2 tot 4 jaar. Deze kinderen komen 2 dagdelen, een ochtend en een middag. Op indicatie is het mogelijk dat kinderen 4 dagdelen komen.

De combinaties zijn: maandagochtend – donderdagmiddag
  maandagmiddag - donderdagochtend
  dinsdagochtend-vrijdagmiddag
  dinsdagmiddag-vrijdagochtend

 

De openingstijden zijn van 08.15 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.15 uur. 

Bij de voorschoolse opvang komen de kinderen vanaf 07.00 uur tot dat de school begint.

Bij de naschoolse opvang komen de kinderen van einde schooltijd tot 19.00 uur. 

Bij de dagopvang zijn onze openingstijden van 07.00-19.00 uur 5 dagen per week.