Ouderbetrokkenheid

Tijdens het brengen en halen van de kinderen nemen we tijd voor contact met de ouders. Een goede relatie met de ouders van de kinderen vinden wij belangrijk, Daarom voert de pedagogisch medewerker gesprekken, registreert en zorgt voor de correcte informatieverstrekking richting de ouders. 

Meedenken en adviseren over de organisatie en kwaliteit van uw kinderopvang vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij als kinderopvang organisatie een oudercommissie per vestiging en een centrale ouderraad. Wij zijn altijd op zoek naar ouders die zitting willen nemen in onze oudercommissie of centrale ouderraad. Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met de pedagogisch medewerker van de groep, of mail naar secretariaat@go-kinderopvang.nl.