Team en groepen

Binnen de Aquamarijn hebben wij de zorg voor de dagopvang (0-4 jaar), de peuteropvang (2-4 jaar) en de voor- en naschoolse opvang (voor de leerlingen van de basisschool). 

Het team van de opvang bestaat uit 1 leidinggevende en 3 pedagogisch medewerkers. Er wordt op zowel de peuterspeelzaal als op de dagopvang gewerkt met VVE (voor en vroeg schoolse educatie) "startblokken". 

De peuterspeelzaal is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Deze kinderen komen 2 dagdelen, een ochtend en een middag. Combinaties zijn; maandagochtend – donderdagmiddag; maandagmiddag - donderdagochtend; dinsdagochtend-vrijdagmiddag; dinsdagmiddag-vrijdagochtend. Op indicatie is het mogelijk dat kinderen 4 dagdelen komen.