Activiteiten

Het activiteitencentrum de Aquamarijn is voor, door en met bewoners. 

Het activiteitencentrum wil bewoners uit de wijk de Wierden, de Laren en omliggende wijken betrekken bij hun leefomgeving.

Wij wilen dit bereiken door recreatieve, informatieve, praktische en educatieve activiteiten/ diensten aan te bieden, waarbij laagdrempeligheid en gezelligheid voorop staan.

Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de kracht van de bewoners, aangevuld met professionele ondersteuning van onze partners.