Onze visie

Op IKC de Aquamarijn is ieder kind van betekenis en halen we het maximale uit de kinderen door de individuele leerontwikkeling goed in kaart te brengen en ons aanbod daarop af te stemmen. We weten waar het kind vandaan komt, waar het staat en waar het naar toe gaat. Door onze doelen voor iedere leerling scherp te houden, worden zowel de medewerkers als de kinderen telkens weer geprikkeld om te reflecteren op het eigen handelen.

Veilig leerklimaat
Wij vinden een veilig klimaat met duidelijke regels en afspraken voor iedereen een belangrijke voorwaarde voor onze leerlingen om goed tot leren te komen. Omdat we nauw met elkaar samenwerken vanuit één pedagogische visie, hebben we zowel bij op de opvang als op school dezelfde regels en afspraken. Op deze manier werken aan een emotioneel veilige omgeving. Alleen dan kunnen kinderen zich goed ontwikkelen.
Binnen dit veilig leerklimaat neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid voor het naleven van de duidelijke structuur en de daarbij behorende regels en afspraken zodat ieder kind de mogelijkheid krijgt om zichzelf te zijn en het beste uit zichzelf te halen.
Iedereen is welkom binnen onze rijke leeromgeving waarin plezier, rust en positieve energie duidelijk voelbaar is.

Op de Aquamarijn werken we als team nauw samen met onze betrokken ouders om kinderen continu uit te dagen om hun eigen kansen te creëren.