Ouders

Veel ouders zijn actief betrokken bij de school. We waarderen deze betrokkenheid, want uw hulp en ondersteuning als ouder is in veel gevallen onmisbaar geworden.

Samenwerken
Wij werken graag met u als ouder samen. U bent voor ons een belangrijke partner. Wij betrekken u actief bij de groei en ontwikkeling van uw kind. En wij verwachten omgekeerd hetzelfde van u. Samen zorgen wij voor de optimale groei van uw kind in een optimale omgeving. 
Meedenken en adviseren over de organisatie en kwaliteit vinden wij erg belangrijk. Bij unit onderwijs wordt dit gefaciliteerd door de medezeggenschapsraad (beleid)  en een oudercommissie (organisatie activiteiten).
Bij de unit kinderopvang is er een oudercommissie per vestiging en een centrale ouderraad.

Via de oudercommunicatie houden we u op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.