Oudercommunicatie

Om u als ouder zo goed mogelijk op de hoogte te houden van o.a. de ontwikkeling van uw kind(eren) houden we regelmatig contact. Hieronder vindt u verschillende middelen en momenten, buiten de reguliere bijeenkomsten zoals ouder-kindgesprekken en adviesgesprekken over leerlingen van groep 8.

Ouderapp
Unit onderwijs:
Met de Aquamarijn-app heeft u altijd en overal toegang tot alle schoolinformatie die op uw kind betrekking heeft. Er is nooit meer informatie 'zoek’: de informatiebriefjes, de oudergesprekken, klassenlijsten, de jaarkalender, het staat allemaal in onze handige app. Alle berichten die door de school worden verzonden, ontvangt u direct op uw telefoon.
U kunt in uw store van uw telefoon zoeken naar de Schoolpraat app.

Unit Kinderopvang:
Met Konnect kunt u de dag van uw kind beleven. Via een app op uw smartphone of tablet ontvangt u foto’s, ziet u een persoonlijk schriftje van uw kind met foto’s en verslagen en ontvangt u actueel nieuws. Ook heeft u digitaal inzicht in uw plaatsingen, gegevens, facturen en jaaropgaven.
U kunt deze in de store van uw telefoon vinden onder Konnect .

Weekbericht
Wekelijks brengen we ouders/opvoeders op de hoogte van allerlei actuele informatie middels ons weekbericht. Hierin vindt u praktische informatie en een overzicht van de activiteiten die de komende periode zullen plaatsvinden.

Thema-avond
In het schooljaar organiseren we een algemene ouderavond. De datum, inhoud en het thema van deze avond wordt via het weekbericht bekend gemaakt.

Klassenouders
In iedere groep is minstens één ouder actief als klassenouder. Deze ondersteunt de leerkracht en onderhoudt het contact tussen de groep en de ouders. De leerkracht en klassenouder spreken af waarbij ondersteuning wenselijk is. Bijvoorbeeld: het benaderen van ouders voor hulp bij verschillende activiteiten in de groep of het informeren van ouders over een groepsaangelegenheid. Het is niet de bedoeling dat klassenouders een vraagbaak worden voor ouders of spreken namens andere ouders. 

Schoolgids
De schoolgids verschijnt ieder jaar. Hierin staat alle belangrijke informatie over onderwijskundige en huishoudelijke onderwerpen binnen school en het onderwijs. U kunt de schoolgids vinden onder het kopje Wilt u meer weten?