Aanmelden

Unit Onderwijs
Als u uw kind wilt inschrijven vinden wij het belangrijk om persoonlijk met u en uw kind kennis te maken. Hierna kunt u een verzoek tot inschrijving indienen. De directie beoordeelt samen met de intern begeleider en de leerkracht of ons onderwijs goed aansluit bij de behoeften van uw  kind. Wij vinden het als school van belang wanneer ouders een weloverwogen keuze maken ten behoeve van het onderwijs van hun kind. 

Vierjarigen
Ouders die hun kind willen aanmelden op onze school worden gevraagd dit ruim van tevoren te doen. Wij adviseren om dit rond de derde verjaardag van uw kind te doen. Het is belangrijk dat de school genoeg tijd heeft om de indeling van de klassen te kunnen maken.

Wennen op de unit onderwijs
Kinderen van vier jaar mogen een dag na hun verjaardag naar school. 
Voor die tijd mogen zij komen wennen. De juf maakt enkele weken voor de verjaardag een afspraak om een paar keer te komen wennen. Zo krijgt uw kind rustig de tijd om de klas en de leerkracht te leren kennen.

Unit kinderopvang
U kunt via de website uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Hier vindt u ook meer informatie over onze tarieven, uw kinderopvangtoeslag en andere informatie.
Na inschrijving ontvangt u een aanbod voor een plaatsing. Als de plaatsing definitief is worden er bij het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de buitenschoolse opvang na het kennismakingsgesprek wendagen afgesproken.