Aanmelden

Aanmelden 4-jarige
Wanneer uw kind 2,5 jaar is kan vrijblijvend worden geïnformeerd naar een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Wanneer er plaats is in de kleutergroepen ontvangt u een interesseformulier die u kunt invullen. Dit formulier ontvangt u na het kennismakingsgesprek. Een uitnodiging voor een intakegesprek ontvangt u wanneer uw kind 3,5 jaar oud is. Aan de hand van dit gesprek wordt bekeken of tot inschrijving kan worden overgegaan.

Op dit moment heeft IKC de Aquamarijn in het gebouw ruimte voor 3 kleutergroepen. Door een grote toestroom hebben wij in het schooljaar 2023-2024 geen ruimte meer voor het aannemen van nieuwe kleuters. Voor het schooljaar 2024-2025 is er (beperkt) ruimte vanaf januari 2025 voor nieuwe kleuters, waarbij broertjes en zusjes van leerlingen die reeds onderwijs ontvangen op IKC de Aquamarijn voorrang krijgen. Wij hanteren geen wachtlijsten.

Overstappen
Er zijn kinderen die door een verhuizing een overstap willen maken naar een andere school. In dat geval wordt er altijd contact opgenomen met de vorige school en nemen intern begeleider en directeur een beslissing over een mogelijke plaatsing. Hiervoor staat een termijn van 6 weken die met 4 weken kan worden verlengd. In onze schoolgids is opgenomen dat IKC de Aquamarijn een maximale groepsgrootte heeft van 30 leerlingen om de kwaliteit van onderwijs te bewaken. Hiervan kan in bijzondere gevallen worden afgeweken waarbij naar de specifieke groep wordt gekeken. In het schooljaar 2023-2024 is er nog ruimte in de groepen 3, 4 en 5. In de groepen 6, 7 en 8 hebben wij op dit moment geen plek meer om leerlingen toe te voegen.

Unit Onderwijs
Als u uw kind wilt inschrijven vinden wij het belangrijk om persoonlijk met u en uw kind kennis te maken. Hierna kunt u een verzoek tot inschrijving indienen. De directie beoordeelt samen met de intern begeleider en de leerkracht of ons onderwijs goed aansluit bij de behoeften van uw kind. Wij vinden het als school van belang wanneer ouders een weloverwogen keuze maken ten behoeve van het onderwijs van hun kind. Unit Onderwijs is bereikbaar via 036 - 531 7155 of via info@aquamarijn.asg.nl.

Unit kinderopvang
U kunt via de website uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Hier vindt u ook meer informatie over onze tarieven, uw kinderopvangtoeslag en andere informatie.
Na inschrijving ontvangt u een aanbod voor een plaatsing. Als de plaatsing definitief is worden er bij het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de buitenschoolse opvang na het kennismakingsgesprek wendagen afgesproken. Om kennis te maken met Unit Kinderopvang kunt u mailen naar plaatsingenplanning@go-kinderopvang.nl