Zorg

Kinderen hebben recht op zorg. Onder zorg verstaan we aandacht en begeleiding die een individueel kind (of een groep kinderen) nodig heeft om optimaal te kunnen ontwikkelen en ontplooien. We proberen vooral niet de nadruk te leggen op hetgeen een kind nog niet kan, maar willen vooral kijken naar wat een kind wél kan. We zijn van mening dat we via deze weg op een succesvolle manier samen met een  kind kunnen werken aan de ontwikkeling van hun talenten. 

Hier vindt u ons Schoolondersteuningsplan.

Passend Onderwijs in Almere
De meeste kinderen doen het prima op school en hebben voldoende aan de basisondersteuning. Soms is er echter meer nodig, bijvoorbeeld vanwege het leren, bij gedragsproblemen, spraak-taal of iets anders. Sommige kinderen hebben juist extra uitdaging nodig, zoals hoogbegaafde kinderen. Ook voor hen is passend onderwijs bedoeld. Er zijn veel variaties van extra ondersteuning mogelijk: van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, moet de school waar u uw kind heeft aangemeld hiervoor zorgen. Dat is de zorgplicht die iedere school heeft. Oftewel: de school heeft de plicht om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden. De school zal altijd eerst kijken of ze zelf passende extra ondersteuning kan geven. Lukt dat niet, dan zoekt ze samen met de ouders een school die dit wel kan.
Meer informatie vindt u op de site van Passend onderwijs Almere.