Verlof aanvragen

Leerplicht betekent dat alle kinderen in Nederland verplicht naar school moeten vanaf hun vijfde verjaardag. Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan strenge wettelijke regels van de leerplichtwet gebonden. De directeur van de school is degene die verlof tot 10 dagen, binnen strenge regels, wel of niet toekent. Omdat het voor kinderen beter is gewoon naar school te gaan, vragen wij u alleen extra verlof aan te vragen als dit echt noodzakelijk is. Over een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen wordt door leerplicht beslist. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de gemeente Almere.