Verlof aanvragen

Alle kinderen zijn vanaf hun vijfde verjaardag leerplichtig. Dat betekent dat zij buiten de vakanties om op school aanwezig moeten zijn. In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van de leerplicht, bijvoorbeeld bij een huwelijk of een begrafenis. Wilt u uw kind(eren) buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie? Dan mag u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen bij de directie voor verlof buiten de schoolvakanties. Omdat het voor kinderen beter is om gewoon naar school te gaan, vragen we u alleen extra verlof aan te vragen als dit echt noodzakelijk is.