Verlof aanvragen

Leerplicht betekent dat alle kinderen in Nederland verplicht naar school moeten. Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat uw kind 5 jaar wordt. Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan strenge wettelijke regels van de leerplichtwet gebonden. Wij vragen u alleen verlof aan te vragen als dat echt noodzakelijk is. De directeur van de school is degene die verlof tot 10 dagen wel of niet toekent. De directeur moet zich daarbij houden aan de regels van de leerplicht omtrent verlof. In een aantal gevallen is het bij de verlofaanvraag verplicht documentatie aan de school aan te leveren. Over een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen wordt door leerplicht beslist. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de gemeente Almere of kijk op www.almere.nl/leren/leerplicht-en-rmc.