Ouderbetrokkenheid

Tijdens de basisschoolperiode van uw kind(eren) wilt u natuurlijk zoveel mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw kind. Een goede relatie tussen ouder en school willen wij graag waarborgen.
Door goed met u te communiceren en u met ons, gaan we uit van een goede vertrouwensband en samenwerking. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de schoolomgeving en thuissituatie goed op elkaar is afgestemd.

Informatie- en Kennismakingsavond
Aan het begin van het schooljaar organiseren we vanuit de unit onderwijs altijd een gezellige informatie– en kennismakingsavond. Hier wordt belangrijke informatie gedeeld, maar leren ook ouders en leerkrachten elkaar wat beter kennen.
Deze avond is een goede start voor uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind op school.

Contactmomenten
3 keer per jaar gaan we met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. We nemen graag de tijd om samen met u het beste voor uw kind te bereiken. Tijdens deze gesprekken wordt informatie gedeeld over hoe het kind zich thuis en op school of op de opvang voelt. We bekijken samen wat er goed gaat en wat eventueel nog extra aandacht nodig heeft. Aan de hand van deze informatie stellen we gezamenlijke doelen op voor de komende periode. 

Helpt u mee?
Veel van onze leuke activiteiten bij ons op school zijn afhankelijk van de hulp van ouders. Zonder deze hulp kunnen sommige activiteiten daarom niet doorgaan. Alle hulp wordt zeer erg gewaardeerd. U kunt op de volgende manieren betrokken zijn bij onze school:

  • Lid worden van de Medezeggenschapsraad / Ouderraad
  • Zitting nemen in de Medezeggenschapsraad
  • Helpen bij groepsactiviteiten
  • Kinderen begeleiden bij uitjes zoals de sportdag of excursies