Ouderbetrokkenheid

Tijdens de basisschoolperiode van uw kind(eren) wilt u natuurlijk zoveel mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw kind. Een goede relatie tussen ouder en school willen wij graag waarborgen.
Door goed met u te communiceren en u met ons, gaan we uit van een goede vertrouwensband en samenwerking. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de schoolomgeving en thuissituatie goed op elkaar is afgestemd.

IKC Informatiemarkt
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij als IKC de Aquamarijn een gezellige informatie- en kennismakingsmiddag. Onderwijs, kinderopvang en het Activiteitencentrum heten u van harte welkom om samen met uw kind een reis te maken door het IKC. Medewerkers van ons IKC staan voor u klaar om vragen te beantwoorden over de activiteiten in het Activiteitencentrum, uw vragen over de kinderopvang of vragen over het onderwijsproces. Tijdens de route door het IKC kunt u verschillende organisaties tegenkomen die als partners werkzaam zijn in ons IKC. Op deze middag heeft u ook gelegenheid u op te geven als hulpouder.

Contactmomenten
3 keer per jaar gaan we met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. We nemen graag de tijd om samen met u het beste voor uw kind te bereiken. Tijdens deze gesprekken wordt informatie gedeeld over hoe het kind zich thuis en op school of op de opvang voelt. We bekijken samen wat er goed gaat en wat eventueel nog extra aandacht nodig heeft. Aan de hand van deze informatie stellen we gezamenlijke doelen op voor de komende periode. 

Helpt u mee?
Veel van onze leuke activiteiten bij ons op school zijn afhankelijk van de hulp van ouders. Zonder deze hulp kunnen sommige activiteiten daarom niet doorgaan. Alle hulp wordt zeer erg gewaardeerd. U kunt op de volgende manieren betrokken zijn bij onze school:

  • Zitting nemen in de Medezeggenschapsraad
  • Helpen bij groepsactiviteiten
  • Kinderen begeleiden bij uitjes zoals de sportdag of excursies
  • Helpen bij school brede activiteiten zoals het versieren van de school 

Opgeven als hulpouder kan op ieder moment bij juf Linda (Activiteitencentrum) of juf Irma (conciërge).