Oudercommissie

De Oudercommissie binnen het IKC De Aquamarijn helpt bij alles waar we hulp bij nodig heeft. Denkt u hierbij aan het jaarlijks organiseren van verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen en Schoolreisjes.

Wil je helpen?
Deze activiteiten doen wij natuurlijk niet alleen. Voor verschillende activiteiten vragen wij vanuit het IKC of vanuit de leerkracht hulp van ouders, zoals bijvoorbeeld bij het kerstdiner of de schoolreis. Deze hulp wordt bij de unit onderwijs in de klas vaak georganiseerd door de groepsleerkracht of de klassenouder. Bij de unit kinderopvang verloopt dit vaak via de pedagogisch medewerker.
Natuurlijk kunt u ook bij de groepsleerkracht of pedagogisch medewerker zelf aangeven dat u graag wilt helpen bij activiteiten.