Aanmelden

Wij vinden het fijn als u een bewuste keus maakt voor onderwijs of opvang bij de Aquamarijn.

Onderwijs
Als u uw kind wilt inschrijven vinden wij het belangrijk om persoonlijk met u en uw kind kennis te maken. Hierna kunt u een verzoek tot inschrijving indienen. De directie beoordeelt samen met de intern begeleider en de leerkracht of ons onderwijs goed aansluit bij de behoeften van uw  kind. Wij vinden het als school van belang wanneer ouders een weloverwogen keuze maken ten behoeve van het onderwijs van hun kind. 

Opvang
U kunt via de website uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Hier vindt u ook meer informatie over onze tarieven, uw kinderopvangtoeslag en andere informatie.

Na inschrijving ontvangt u een aanbod voor een plaatsing. Als de plaatsing definitief is worden er bij het kinderdagverblijf na het kennismakingsgesprek wendagen afgesproken. Ook bij de buitenschoolse opvang vinden we het van belang meer over uw kind te weten te komen tijdens het kennismakingsgesprek.