Zorg

Kinderopvang De Aquamarijn krijgt ondersteuning van specifieke afdeling pedagogiek van het hoofdkantoor GO! Kinderopvang. Deze afdeling biedt ondersteuning aan de pedagogisch medewerkers en de leidinggevenden bij de begeleiding van zorgkinderen. Daarnaast voorziet zij binnen deze begeleidingstrajecten ook de ouders/verzorgers van pedagogische adviezen. Dit alles uiteraard in goed overleg. Naast de coaching en begeleiding van onze medewerkers en de zorgkinderen is de afdeling verantwoordelijk voor het ontwikkelen en waar nodig het verbeteren van het pedagogisch beleid en de vertaling hiervan naar de werkvloer.